Torsnes IL

Ny i Torsnes IL

Ny i Torsnes IL
Informasjon til nye spillere og foresatte i Torsnes Idrettslag
Innmelding
Når du nå kommer som ny spiller på et lag i Torsnes IL er det viktig at du sørger for å gi lagleder den informasjonen han/hun trenger for å registrere deg i klubbens register. Har spilleren spilt for en annen klubb tidligere, er det også viktig at det fylles ut overgangsskjema. Dette må foresatte/spiller følge opp, men lagleder eller trener skal hjelpe til med dette. Ferdig utfylt skjema skal leveres til lagleder/trener. Spilleren kan ikke spille for Torsnes IL før han/hun er registrert eller overgangen godkjent. Dette er bla. pga forsikringer.
Trenere/lagledere
Trenerne og laglederne gjør en veldig viktig jobb for Torsnes IL. Trenerne har ansvar for aktivitetene under trening, og laglederne har ansvar for det administrativ for laget. Det er trener/lagleder som har kontakt med fotball/håndballeder i klubben. Alle trenere og lagledere er foreldre som bruker mye av sin egen fritidtid for at akkurat du/ditt barn skal få et så godt tilbud som mulig. Det er alltid behov for flere foreldre i lagledelsen – har du noe du ønsker å bidra med, så snakk med trener/lagleder!
 
Husk at denne oppgaven er en foreldreoppgave - UTEN FORELDRE STOPPER LAGET!
 
Medlemskontingent og treningsavgift
Det sendes ut en eller to fakturaer til alle spillere pr år. Det ene er medlemskontingent, som alle medlemmer betaler. Det andre er treningsavgift, som alle aktive medlemmer betaler. Treningsavgiften dekker deler av lagets kostnader for treninger. Treningsavgiften kan variere fra lag til lag og år til år, avhengig av antall treninger, satsing etc. Medlemskontingent er fast for alle medlemmer og vedtas av årsmøtet.
Faktura sendes elektronisk til alle som er registrert med e-postadresse. De øvrige vil motta dette pr. brev. Vårt mål er at dette skal gå mest mulig effektivt og det er derfor ønskelig at alle registrerer sin e-post hos lagleder for elektronisk fakturering.
 
Dugnader
Det koster også penger for å drive et idrettslag. Dette gjelder deltagelse i cup og serie men også for utstyr slik som baller, vester, kjegler etc. for at ikke treningsavgiften skal være for høy, er vi avhengig av at vi får inntekter på dugnadsarbeid. Dugnadene for klubben er ikke frivillig, men pålagt for alle som er med i Torsnes IL. De vanligste dugnadene er aktiviteter arrangement, kamper og salg av effekter som gir klubben inntekter. 
 
I tillegg er det 1-2 dugnader i året på klubbhuset, for å holde dette i god stand.
 
Som medlem og spiller i Torsnes IL får du:
-      Rabatt på kjøp av treningstøy hos vår samarbeidspartner G-Max
-      Tilgang til å trene på klubbhuset, gymsal, trimrom med  styreapparater og spinningrom
-      Delta i et hyggelig og inspirerende felleskap
 
Velkommen til Torsnes Idrettslag!!
Torsnes, det er Trygghet, Trivsel og Trening

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift